PEPtalk. Kracht.

PEPtalk therapie is kindgericht en moedigt het kind of de jongere aan om op eigen kracht tot verandering te komen.
De ‘PEP’ talk ziet dan ook als volgt uit:

Passend
Praten, spel, tekenen, knutselen, verhalen, zandspel, digitale media en nog veel meer helpen om zichtbaar te maken wat er van binnen leeft. Spelenderwijs ontstaat er voor elk kind een eigen therapie.

Eigen kracht
Alle mogelijkheden voor verandering liggen in het kind verborgen. Een kind weet wat er verwerkt dient te worden en kiest zelf de middelen om daartoe te komen. PEPtalk faciliteert dit proces in nauwe verbinding met het kind. Het kind is de sporter, PEPtalk is de supporter.

Positief
PEPtalk is oprecht nieuwsgierig, heeft een onvoorwaardelijk positieve belangstelling en zorgt ervoor dat het kind zich werkelijk gezien en gehoord voelt. Verandering komt immers alleen tot stand wanneer een kind zich gewaardeerd voelt en kan ervaren dat hij of zij helemaal ok is.

Verkennen, verwerken, versterken
Samengevat helpt PEPtalk kinderen en jongeren om hun binnen- en buitenwereld te verkennen, moeilijke gevoelens te verwerken en vaardigheden te versterken. De therapie draagt bij aan emotionele intelligentie, zelfexpressie, zelfregulatie en een sterker ontwikkeld zelfbewustzijn.

Veranderen
Soms merken ouders al na drie sessies verandering op: ‘Mijn kind is blijer, lacht vaker, heeft geen woede aanvallen meer, kan beter emoties benoemen en uiten, is niet meer zo verdrietig of bang, maakt makkelijker vrienden, heeft meer zelfvertrouwen, durft meer, is zelfstandiger. Wij zien een ander kind terug.’

Pubers vinden het fijn om ‘het emmertje te legen’, hebben een minder vol hoofd, hebben meer controle over hun gepieker, denken positiever, begrijpen zichzelf en hun omgeving beter, hebben grotere mate van zelfvertrouwen en staan sterker in hun schoenen.

 

  • Blog onderwerpen