PEPtalk. Aanmelden.

Aanmelding
Voor aanmelding is een verwijzing niet nodig. Ouders ontvangen een aanmeldingsformulier en vragenlijst ter voorbereiding van het intakegesprek, dat plaatsvindt met alleen ouders of met ouders en kind. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich onafhankelijk van hun ouders aanmelden. Bij gezamenlijk gezag dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven

Verloop van de therapie
Na het intakegesprek volgen vijf wekelijkse sessies van 55 minuten om de hulpvraag te verkennen. Bij jongere kinderen heeft PEPtalk na elke sessie mailcontact met ouders, bij jongeren gebeurt dit in overleg met de jongere en ouders. Bij tussentijdse evaluatie worden de bevindingen en het behandelplan besproken. Het aantal sessies ligt tussen de vijf en vijftien keer. Ter afsluiting volgt er een afrondingsgesprek.

Tarief 
Intakegesprek € 85 per 55 minuten.

Kindsessie /  tussentijdse evaluatie met ouders  / afronding  € 85.

Vergoedingen
Integratieve kindertherapie wordt deels vergoed vanuit aanvullende zorg, psychosociale therapie. Zie het Overzicht Zorgverzekeraars 2021 voor vergoedingen per zorgaanbieder.  Ouders dienen zelf te informeren wat de polisvoorwaarden zijn voor integratieve kindertherapie. Vermeld daarbij het VvvK registernummer A-09-055 en RBCZ licentienummer 409087R.

Overige gegevens
De AGB-code van Maggie Boreel is 90-042075
De AGB-code van PEPtalk is 90-050878
PEPtalk is aangesloten bij de SCAG onder code 11826
PEPtalk kinder- en jeugdtherapie is ingeschreven bij de KVK onder nummer 51594773

Privacyverklaring
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. 

PEPtalk kinder& jeugdtherapie is AVG-proof en voldoet aan de maatregelen zoals door de AVG vereist. Zie de Privacyverklaring PEPtalk kinder& jeugdtherapie voor verdere informatie.

 

  • Blog onderwerpen