PEPtalk. Aanmelden.

Aanmelding
Voor aanmelding is geen verwijzing nodig. Bij gezamenlijk gezag dienen beide ouders schriftelijk toestemming te geven. Ouders ontvangen een vragenlijst ter voorbereiding van het intakegesprek, dat plaatsvindt met alleen ouders of met ouders en kind. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich onafhankelijk van hun ouders aanmelden. Ouders en kinderen zijn welkom om ter kennismaking in de praktijk langs te komen.

Verloop van de therapie
Na het intakegesprek volgen vijf wekelijkse sessies van 55 minuten om vertrouwen op te bouwen en de hulpvraag te verkennen. Bij jongere kinderen heeft PEPtalk na elke sessie mailcontact met ouders, bij jongeren gebeurt dit in overleg met het kind en ouders. Bij tussentijdse evaluatie worden de bevindingen en het behandelplan besproken. Het aantal sessies ligt tussen de vijf en vijftien keer. Ter afsluiting volgt er een afrondingsgesprek.

Tarief 
Intakegesprek 75 min.  € 95

Kindsessie /  tussentijdse evaluatie met ouders  / afronding  € 85

Vergoedingen
Integratieve kindertherapie wordt deels vergoed vanuit aanvullende zorg. Zie het overzicht vergoedingen 2018 voor vergoedingen per zorgaanbieder.  Ouders dienen zelf te informeren wat de polisvoorwaarden zijn voor integratieve kindertherapie. Vermeld daarbij het VvvK registernummer A-09-055 en RBCZ licentienummer 409087R.

Overige gegevens
De AGB-code van Maggie Boreel is 90-042075
De AGB-code van PEPtalk is 90-050878
PEPtalk is aangesloten bij de SCAG onder code 11826
PEPtalk kinder- en jeugdtherapie is ingeschreven bij de KVK onder nummer 51594773

 

  • Blog onderwerpen